Nyheter

Regningskonto med fast trekk

2014-12-22

Forutsigbarhet er nøkkelen til å ha en god økonomi og ved å planlegge et helt år trenger ikke februar bli spesielt tøff igjen. Samme hvilken livssituasjon du befinner deg i er det alltid en fordel å vite hva som kommer og å ha en stabil personlig økonomi. Ved å ha en egen regningskonto som alle faste regninger trekkes fra slipper du å få en personlig økonomi som går i bølgedaler i takt med regninger og utgifter.

Tanken er veldig enkel men absolutt ikke like lett å komme i gang med, så her kommer en oppskrift som vi mener du bør klare å følge.

Første bud er å opprette en egen regningskonto, denne kontoen skal i fremtiden betjene alle dine faste regninger. Sett deg så ned og lag en oversikt over alle dine faste årlige kostnader og del ut dette pr. mnd. Se eksempelet under. Lån – trekkes normalt pr mnd, så denne er jo enkel.7.500,-

Forsikring – husk å ta med alle forsikringer, bil, liv, innbo, hus osv.1.500,- Årsavgift bil229,- Mobil og telefonutgifter – Ta med faste kostnader, regn ut et gjennomsnitts forbruk.1.000,- TV-avgift – kommer to ganger pr år195,- Kommunale kostnader – vann, renovasjon, eiendomsskatt1.500,- Strøm og oppvarming1.500,- Faste reisekostnader – månedskort til buss/tog500,- Andre kostnader – barnepass, tannlege, avis, trening og annet.2.000,-

Totale kostnader fordelt pr. mnd. blir da 15.924,- og dette er grunnlaget for hva du skal sette inn på regningskontoen pr. mnd. Har du mulighet bør du i tillegg sette inn 10% ekstra, ja det er garantert noe du ikke har tenkt på. Så la oss da si du ender opp med å sette inn totalt 17.600,- på regningskontoen hver eneste mnd.og la denne betjene alle faste kostnader. Det du da sitter igjen med er hva du har til forbruk og sparing og du må aldri røre overskuddet på regningskontoen, for det er ment for regninger som kommer. På denne måten er dine faste kostnader alltid dekket og du får ingen mnd. som blir ”trangere” enn andre. Du kan selv regne ut hva du trenger å sette av i vår kalkulator for regningskonto.

Lånesøknad


5000 kr 500000 kr

1 år 15 år

Vil du refinansiere annen gjeld?
+ Legg til fler

Lånesøknad: 65 000 kr Løpetid: 5 år

Sum pr Mnd: 1 568 kr Rente: 11%* * Gjennomsnittsrente: 11%. Renten settes individuelt for hver låntaker

Personlig informasjon

?
?
?
?
?
?

Har du en medsøker?
?
?
?
?
?
?

Nåværende gjeld

(som ikke skal refinansieres)

+ Legg til fler

?